Dalam dunia kesarjanaan hari ini, baik yang dibuat dalam bahasa Inggeris dan Melayu, di dalam atau luar negara, Kelantan sebagai sebuah unit politik, ekonomi dan kebudayaan telah mendapat perhatian para pengkaji akademik, peminat dan pengamat budaya. Makalah ini cuba mengumpulkan sejumlah penulisan-penulisan tentang negeri dan masyarakat Kelantan, berdasarkan kepada tema-tema utama seperti sejarah politik, kebudayaan, keagamaan, perekonomian, pendidikan, pembangunan dan sepertinya itu. Tentu sahaja survei ini tidak definitif atau lengkap, betapapun ia mungkin menambahi apa yang tersenarai dalam kumpulan bibliografi tentang Kelantan yang terakhir dibuat pada 1979.[1]

Ketarikan para pengkaji dan pengamat sejarah dan budaya kepada Kelantan Darulnaim tentulah disebabkan sifat keunikan masyarakat dan tradisi kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang di negeri yang terkenal sebagai negeri Cik Siti Wan Kembang. Hari ini Kelantan adalah sebuah negeri yang terkandung di dalamnya proses moderniti dan globalisasi, yang masih lagi bertahan unsur-unsur ketradisionalan, yang sendirinya menghadapi perubahan dan transformasi. Kelantan sebagai negeri Melayu tua mempunyai sejarah panjang dengan pertalian kebudayaan dengan tradisi Islam, Siam, Champa-Kemboja, Cina, dan penjajah Inggeris. Sebagai sebuah negeri yang pernah berada dalam jaringan naungan Siam,[2] ia mempunyai pertalian erat secara budaya, politik dan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu di Selatan Thai khasnya dengan Patani. Ia juga sebuah negeri yang direbutkan antara Siam dan British dalam era imperialisme.[3] Negeri ini jugalah tempat pertama tentera Jepun mendarat di Semenanjung Tanah Melayu dan dengan itu bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara.[4]

Umumnya Kelantan boleh sahaja dikaji sebagai salah satu entiti dalam kesatuan kebudayaan Melayu Utara, dalam kawasan pantai timur Semenanjung Tanah Melayu, bersama sama dengan Trengganu, Pattani, Yala, Legor, Satun, termasuklah Kemboja dan Champa kerana ia termasuk dalam mandala atau orbit kebudayaan yang identikal.[5] Tambah lagi, Kelantan dapat dikaji sebagai sebuah entiti politik dan kebudayaan dalam Persekutuan Malaysia. Dalam sejarah Srivijaya dan Langkasuka, Kelantan dipercayai sudah wujud dan menjadi sebuah negeri yang sudah termasyur.[6] Sememangnya dari bukti arkeologi, Kelantan telah menjadi tempat manusia pra-sejarah bermastautin[7] dan peradaban awal manusia telah terwujud di kawasan negeri itu.[8]

Apabila menyebut Kelantan, terasa keunikannya dalam pelbagai sudut dan terdapat pelbagai ranah kebudayaannya yang sayugia diperhatikan dengan tekun, sehingga boleh dikatakan bahawa mengkaji kebudayaan Melayu tidak akan tersempurna selagi kebudayaan Melayu Kelantan tidak diperkirakan. Ini penting dipertimbangkan dalam konteks di mana kajian dan wacana tentang peradaban dan sejarah Melayu seringkali bersifat Melaka-sentrik, sehinggakan banyak lagi pusat-pusat kebudayaan yang terbangun di Semenanjung ini tidak mendapat perhatian sewajarnya. Sebenarnya, tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa tiada sudut dari peradaban Melayu Kelantan yang harus terlepas daripada kajian. Segi-segi kebudayaan Kelantan memperlihatkan pebagai aspek yang unik, terbentuk dari pengalaman sejarahnya yang dinamik.[9]

Sesungguhnya Kelantan sebagi suatu pusat peradaban Melayu memiliki khazanah kebudayaan yang kaya dan rencam, dengan ciri khas tersendiri, mahupun kebersamaan dengan pola kebudayaan Melayu utara. Termaklum Kelantan terletak dalam mandala kebudayaan Melayu utama di pantai timur Semenanjung Tanah Melayu, dan perkembangan kebudayaannya boleh dikatakan berautonomi, atau terbangun dengan sendirinya, sehingga dapat dirasakan perbedaan ketara dari masyarakat Melayu yang lain di Semenanjung.

 

Kesarjanaan Akademik dari Luar Negara

Dalam dunia kesarjanaan akademik antarabangsa, sejak dari awalnya Kelantan telah mendapat perhatian di kalangan pengkaji luar, antaranya kajian dari sudut antropologi-sosiologi negeri Kelantan dan masyarakat Melayu Islamnya,[10] tentang nelayan Melayu Kelantan,[11] dan cara kehidupan petani Melayu Kelantan[12] ; perubatan dan pendukunan Melayu Kelantan,[13] Islam, politik dan pentadbiran negeri Kelantan,[14] modernisasi, ekonomi dan kehidupan petani Kelantan,[15] sistem nilai yang dipegang oleh rakyat Kelantan[16] ; kajian etnografik kesenian wayang kulit,[17] kajian muzik wayang kulit,[18] dengan segala tradisi lisan dan musiknya[19] ; sejarah kebudayaan dan kemasyarakatan Melayu Kelantan,[20] serta berkenaan hubungan minoriti etnik Cina dan Siam di Kelantan,[21] termasuklah kajian khas berkenaan komuniti Siam di Kelantan.[22] Juga menarik diperhatian kajian antropologi jangka panjang selama tiga-puluh tahun tentang komuniti pedesaan Kelantan yang dilakukan oleh seorang pengkaji Jepun.[23]

 

Catatan dan Penulisan Sejarah

Menarik diperhatikan Kelantan sudah tersebut dalam catatan sejarah sebagai sebuah kesultanan yang antara terawal terasas di Semenanjung.[24] Dalam sejarah, Ibn Batuta dikatakan pernah singgah ke salah sebuah kawasan di Kelantan.[25] Dari sumber Cina, kita dapati beberapa catatan dan pelayaran dan imperium China tentang Kelantan.[26] Siam sebagai kuasa penaung juga menaruh minat mencatatkan versi mereka tentang sejarah Kelantan.[27] Tentu saja sumber sejarah kolonial British yang awal dapat juga memberi data dan perspektif tertentu.[28] Perlu juga disebut bahwa di kalangan pengkaji zaman kolonial, Anker Rentse dan Mubin Sheppard adalah antara dua tokoh yang rajin mendokumentasi sejarah dan objek-objek kebudayaan Kelantan dengan rajin dan teliti.[29]

Catatan yang dibuat oleh Munshi Abdullah to Kelantan berkenaan situasi politik Kelantan pada dekad-dekad awal abad kesembilan, bersamaan dengan tercetusnya perang saudara, yakni antara anak-anak raja yang bertelagah merebut kuasa,[30] juga bisa dirujuk sebagai kesaksian sejarah semasa, betapa ia tidak terlepas dari bias dan kesalahfahaman Abdullah sendiri. Dari sumber peribumi dapat kita jejaki penulisan sastera sejarah. Ertinya karya-karya sejarah Melayu Kelantan sekaligus menjadi bahan pensejarahan Melayu. Antaranya Hikayat Seri Kelantan,[31] Riwayat Kelantan,[32] Syair Musuh Kelantan,[33] yang masing-masing telah menjadi bahan kajian oleh para sarjana dalam Pengajian Melayu, selain beberapa surat-surat yang ditulis oleh pembesar-pembesar Kelantan.[34] Perlu juga diingatkan di sini bahawa manuskrip tulis tangan, daripada pelbagai genre juga boleh didapti di Kelantan, sekaligus menyumbang kepada perbendaharaan sastera Melayu klasik.[35]

Kelantan yang diletakkan dalam naungan British semenjak 1909, juga mendapat perhatian dalam lembaran sejarah kolonial Malaya.[36] Beberapa penulisan ini amat berguna untuk kita menelusuri kesan penjajahan kepada pentadbiran dan perekonomian Kelantan. Seawalnya sejarah Kelantan yang ditulis dari perspektif anak negeri ialah Ringkasan Cetera Kelantan (1933) oleh Nik Mahmud Ismail dan Salasilah Chetera Kelantan (1935) oleh Datuk Perdana Menteri Kelantan. Yang lebih mutakahir ialah termasuklah penulisan anak tempatan yang menulis sejarah Kelantan seperti Saad Syukri Haji Muda,[37] dan sama ada ia bisa dikategorikan sebagai sejarah versi popular atau rakyat, dan itu tentu saja memerlukan kajian perbandingan dengan korpus sejarah Kelantan yang telah dihasilkan oleh para sejarawan profesional.[38]

Selepas kemerdekaan, kita diketemukan penulisan sejarah yang mahu mempersoalkan atau menceritakan kembali sejarah perjuangan beberapa tokoh negeri Kelantan, khasnya Tok Janggut secara popular,[39] ataupun dipersoalkan perjuangan beliau,[40] selain kajian sejarah yang mengusung difikirkembali beberapa perspektif tentang perjuangan Tok Janggut, dan kajian oleh Cheah Boon Kheng diharap dapat menampung trend memikirulang sejarah,[41] selain sejarah pemberontakan Melayu terhadap British.[42] Selain itu ada penulisan yang mengisahkan dan menyusun kembali sejarah dinasti kesultanan yang memerintah,[43] termasuk penulisan biografi yang menyentuh politik istana semasa.[44]

 

Kemajuan dan Pembangunan

Sistem pemerintahan feudalisme Melayu amat kuat menunjangi struktur politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Perbalahan kuasa dan percaturan politik pembesar Melayu yang merebut kuasa, diambang penjajahan Siam dan Inggeris telah dirakam dengan baik, dari segi dokumen Siam, Inggeris dan Melayu, sekaligus boleh memberi gambaran tentang intrigue politik golongan feudal sehingga membenarkan campurtangan kuasa-kuasa asing, termasuk pemodal asing yang bergerak dalam bentuk kapitalisme kolonial.[45]

Awal abad keduapuluh menyaksikan stabilitas politik, apabila termetrai perjanjian 1909 di mana Kelantan dileketakkan kepada penguasaan British. Dengan sistem pentadbiran tanah yang baru, ia memberi kesan kepada petani Kelantan,[46] selain mereka tertekan dengan sistem cukai yang dikenakan oleh penguasa kolonial.[47] Pihak penguasa Melayu mulai memberi perhatian dalam mengatur pentadbiran negeri, khasnya dalam pentadbiran Islam dan adat istiadat Melayu.[48] Tertubuhnya Majlis Agama Islam Negeri Kelantan adalah contoh yang baik. Peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama Kelantan ini amat besar, termasuk penerbitan majalah Pengasuh yang dibawah naungannya.[49]

Penjajahan asing tidak dapat tidak memberi kesan kepada kehidupan rakyat Melayu Kelantan, dan tentulah rakyat terbanyak yang rasa terhempit dengan asakan ekonomi yang baru. Abad kesembilan menyaksikan pertembungan ini justeru mengundang kajian perekonomian Melayu tradisional[50] dan bagaimana ia berhadapan dengan tekanan ekonomi kapitalisme pada dekad-dekad awal abad kedua-puluh. Pembukaan ladang-ladang tentu saja memberi kesan kepada perekonomian anak negeri, sedangkan kebanjiran pendatang mengambil tempat dan peluang kerja anak negeri Kelantan. Keluhan rakyat Kelantan di pedesaan sangat baik dikupas oleh Shahril Talib. [51]

Dalam era moden, pembangunan Kelantan, khasnya berkenaan masalah kemunduran dan lapar tanah telah masing-masing dikaji oleh pakar ekonomi Ishak Shari [52] dan dan ahli antropologi Syed Husin Ali.[53] Ishak Shari juga telah mengkaji ekonomi nelayan Kelantan.[54] Juga terdapat kajian tentang pembangunan pertanian yang bersangkutan dengan isu politik oleh Rokian Talib.[55] Terdapat juga sebuah kajian tentang golongan-golongan yang baru muncul dalam proses pembangunan khasnya di Kota Bahru.[56]

Peranan yang dimainkan oleh golongan wanita juga telah mendapat perhatian dalam beberapa kajian,[57] selain pemerhatian bagaimana dalam proses pembangunan itu sendiri segelintir wanita tempatan yang terperas dalam sistem ekonomi moden lantas menjadi mangsa kemiskinan sehingga membawa kepada pelacuran.[58] Dengan ekonomi yang berasaskan pertanian dan pertumbuhan penduduk yang meningkat, maka ramai penduduk Kelantan pada peringkat awal berhijrah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk ke Singapura.[59]

 

Tradisi Pondok & Ulama

Kelantan yang terkenal sebagai serambi Mekah adalah sebuah negeri yang diberkati dengan lahirnya beberapa ulama yang terkenal.[60] Dengan wujudnya instusi pondok, serta sekolah-sekolah agama, pendidikan agama Islam semakin mengental.[61] Pada mulanya, dengan terbangun sistem persekolahan, pendidikan agama dan pendidikan sekolah Melayu malah bersaing.[62] Institusi pendidikan Islam menjadi tempat terpenting dalam lanskap kemasyarakatan dan politik Kelantan,[63] sama ada yang ditawarkan oleh institusi pendidikan Islam tradisional[64] mahupun yang berjenis reformis. Yang pentingnya institusi pendidikan ini tidak akan tertampung sekiranya sekumpulan ulama tidak terlebih dahulu wujud dan ke depan menggerakkan ikhtiar pendidikan.[65] Sebaliknya dengan kemantapan institusi ini, tentu sahaja melahirkan sejumlah ulama, dan dalam sejarah pengerakan kesedaran rakyat Kelantan ia juga dimotori oleh para ulama.[66] Sesuai dengan gelarnya sebagai serambi Mekah, Kelantan menghasilkan ramai ulama, ada di antaranya yang mengasaskan sekolah pondok masin-masing.[67]

Antara ulama Kelantan yang sering mendapat perhatian ialah Tuan Tabal.[68] Kedua ialah Tok Kenali. Sehingga kini terdapat pelbagai kajian ilmiah[69] dan penulisan umum tentang ketokohon beliau[70] ataupun yang bersifat biografi.[71] Malah Tok Kenali dikaitkan dengan pembaharuan dalam sistem pondok.[72] Ulama ini juga telah menggunakan medium sastera untuk menyampaikan idea dan pesannya.[73] Lewat-lewat ini pengajaran Tok Kenali telah dibukukan oleh anak muridnya dalam suatu siri penerbitan Warisan Ilmu Tuk Kenali Kelantan yang diusahakan oleh Mohd Yusoff Che Wook.

Antara sarjana yang telah memberi perhatian kepada perkembangan wacana Islam di Kelantan ialah Prof Nik Abdul Aziz bin Hj Nik Hassan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, yang antara lain telah menulis berkenaan Tuan Tabal, Tok Kenali, Hj Wan Musa bin Hj Abdul Samad, Tok Khurasan, dan Hj Nik Abdullah bin Hj Wan Musa.[74] Yang terakhir ini menurut kajian Nik Abdul Aziz telah memperkenalkan di Kelantan ajaran Syah Waliullah al-Dehlavi sehingga tariq ini telah mendapat perhatian besar di Kelantan pada awal abad kedua-puluh.[75] Juga terdapat kajian tentang tarekat Ahmadiyyah.[76]
Juga menarik diperhatikan ialah pertentangan antara ulama tradisional dengan ulama yang digelar sebagai Kaum Muda oleh penentang mereka. Perbalahan antara kedua kelompok ini dapat kita lihat dari episode perdebatan tentang jilatan anjing pada 1937, yang mendapat perhatian dan ulasan dari pelbagai pihak, dalam[77] dan luar negeri. [78]
Pendek kata, golongan ulama telah menyumbang kepada perkembangan wacana ilmu, betapapun ia masih dalam linkungan wacana agama yang masih terikat dengan pola pemikiran tradisionalis.[79]

Namun juga dalam sejarah perkembangan orientasi Islam di Kelantan kita akan dapati segolongan ulama yang berpegang pada idea pembaharuan/islah. Mereka ini telah bertanggungjawab, bersama-sama dengan ikhtiar para pembesar negeri, untuk membangunkan sistem pendidikan Islam yang lebih berstruktur, menjangkau daripada yang telah terwujud dalam institusi pondok.[80] Perlu dicatat di sini, kehidupan keagamaan Kelantan dari kacamata etnografi dan antropologi ternyata kurang mendapat perhatian para pengkaji, kerana penumpuan banyak diberikan kepada politik parti Islam yang memerintah, bersandarkan kepada kajian sains politik, mencermati kemampuan, dasar dan wawasan yang dimiliki oleh parti tersebut dalam mentadbir sebuah negeri. [81]

Apabila membicarakan peranan ulama kita juga harus dapat mengaitkan kajian tentang pentadbiran perudangan Islam di Kelantan,[82] kritik atas saranan perundangan Hudud[83] dan kajian perbandingan undang-undang Islam yang terlaksana di Kelantan dan Acheh.[84] Tentu saja hari ini, wacana Islam di Kelantan, sepertimana jua di tempat-tempat lain semakin rencam dengan pelbagai kelompok mengajukan pendirian dan pendapat mereka sedangkan pihak berkuasa mahu mempertahankan versi rasmi mereka dalam beberapa hal. [85]

 

Budaya Intelektual dan Inteligensia Sastera

Mengkaji beberapa tokoh sasterawan Kelantan sekaligus mendekati kajian tentang inteligensia Kelantan. Kajian Abdul Rahman al-Ahmadi adalah suatu contoh baik, dengan kajian perbandingan tentang Abdul Kadir Adabi dan Assad Shukri. [86] Malah di antara penulis Kelantan sebelum Perang yang mendapat perhatian ialah Abdul Kadir Adabi di mana pemikiran[87] dan karya-karya beliau telah diperhalusi. [88] Sebelum itu terdapat dua kajian tentang inteligensia setiap satu kajian di peringkat Sarjana Muda (1972)[89] dan Sarjana.(1977)[90]. Tentu sahaja ini memerlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam, termasuk memperkira para inteligensia/penulis kelahiran Kelantan tetapi telah berhijrah ke luar Kelantan.

Antaranya ialah Aziz Deraman, mantan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia,[91] Mohd Affandi Hassan dan ramai lagi. Menariknya, Che Huzna Azhari adalah penulis Kelantan yang menulis karya kreatif dalam bahasa Inggeris.[92] Karya-karya beliau yang kaya dengan imbasan sejarah dan budaya Kelantan amat sangat berguna kepada para pembaca yang tidak mempunyai akses bahasa Melayu. Affandi Hassan pula, seorang penulis yang amat prolifik dan tajam pemerhatiannya, terkenal dengan gagasan Persuratan Baru, tentu saja wajar dikaji pemikiran dan karya-karya beliau.[93]

Kota Bahru pernah tercatat sebagai sebuah bandar yang memiliki puluhan penerbit buku dan majalah.[94] Perkembangan penerbitan tentu sahaja berkait rapat dengan peningkatan para penulis, wartawan serta audiens pembaca. Penerbit seperti Aman Press, amat aktif menerbitkan buku-buku sastera, termasuk karya sastera yang diterjemah.[95] Malah seawal
1964, Yusoff Zaki Yacob telah menulis sebuah pengantar sosiologi dalam bahasa Melayu,[96] sekaligus memperihatkan minat golongan agamawan seperti beliau yang terbuka kepada pemikiran mutakhir.

Kajian terhadap perkembangan sastera di Kelantan telah disempurnakan oleh Mohd Affandi Hassan pada 1967,[97] dilanjuti kemudian dengan beberapa makalah selepas itu oleh A Wahab Ali[98], Hashim Awang[99] dan Abdullah Tahir[100] serta lain-lain.[101] Sehingga kita pengemaskinian tentang gerakan dan penulisan sastera di Kelantan sayugia dilakukan. Buat masa ini beberapa kajian tokoh penulis Kelantan telah dilaksanakan, khasnya tokoh Abdul Kadir Adabi,[102] dan S Othman Kelantan.[103] Di kalangan agamawan Kelantan, tokoh-tokoh agamawan selepas kemerdekaan seperti Dr Yusoff Zaky Yacob,[104] telah dikaji. Lain-lain tokoh seperti Dr Muhammad Uthman el-Muhammady, Prof Wan Mohd Nor Wan dan Prof Muhammad Kamal Hassan yang terkedepan dalam penghuraian Islamisasi ilmu, sayugia diberikan perhatian. Perlu juga kita amati penulisan budayawan dan sejarawan Kelantan seperti Abdullah Mohamed ( Nakula )[105] dan Abdul Rahman al-Ahmadi.

 

Pengajian dan Kesusasteraan Melayu

Khasnya selepas kemerdekaan, kita menyaksikan beberapa sarjana tempatan yang mulai memberikan perhatian kepada masyarakat dan kebudayaan Kelantan. Malah dalam Pengajian Melayu sendiri, beberapa sarjana asal kelahiran Kelantan menyerlah dalam bidang linguistik dan bahasa ( Prof Nik Safiah Karim), kajian kebudayaan ( Dr Wan Abdul Kadir Yusuf) dan kesusasteraan (Abdul Rahman Al-Ahmadi), selain barisan penulis sastera yang lain seperti Sasterawan Negara S. Othman Kelantan, Affandi Hassan, Fatimah Busu, Lim Swee Tin dan ramai lagi. Antara anak kelahiran Kelantan yang juga menempah nama dalam penulisan dan kajian kesusasteraan dan kebudayaan ialah Mohamad Daud Mohamad, Dr Mohd. Hanafi Ibrahim, Dr Norhayati Abdul Rahman, S M Zakir, Rahimidin Zahari, dan Muhammad Ikhram Fadhly Hussin dan ramai lagi.

Sejarah dan Kajian Politik KelantanSejarah dan Kajian Politik Kelantan Sejarah dan Kajian Politik KelantanSejarah dan Kajian Politik Kelantan Sejarah dan Kajian Politik KelantanSejarah dan Kajian Politik KelantanSejarah dan Kajian Politik Kelantan Sejarah dan Kajian Politik Kelantan Sejarah dan Kajian Politik KelantanSejarah dan Kajian Politik Kelantan Sejarah dan Kajian Politik Kelantan Sejarah dan Kajian Politik Kelantan

Suatu aspek yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengkaji sebuah peradaban atau masyarakat ialah Kelantan yang telah diperintah oleh kerajaan Parti Islam se-Malaysia (PAS) yang lebih daripada dua dekad, dengan pelbagai getir dan kejayaan.[106] Tokoh-tokoh kepimpinan PAS asal Kelantan seperti Datuk Asri Muda dan Tok Guru Nik Aziz adalah antara barisan kepimpinan PAS yang memulakan kerjaya politik mereka di Kelantan. Tok Guru sendiri menyebut Kelantan sebagai universiti politik terbuka.[107] Tentu sahaja kerana Kelantan ternyata menjadi medan persaingan antara PAS yang mempunyai sokongan besar di negeri itu,[108] bersaing dengan UMNO yang telah lama juga bertapak di Kelantan,[109] walaupun pengaruhnya pasang surut dengan rentak politik Malaysia secara amnya.[110] Di kalangan para akademik, perkembangan politik Kelantan terus diikuti,[111] malah beberapa dasar kerajaan negeri Kelantan di bawah PAS dikupas kritik. Di kalangan ahli akademik seperti Farish A Noor[112] dan Muhammad Syukri Salleh telah memberi perhatian kepada politik Kelantan, baik dalam idealisme negara Islam[113] dan dasar pembangunan ekonomi Kelantan.[114] Tentu saja puluhan lagi tesis peringkat sarjana muda, sarjana dan Ph.D yang telah membicarakan politik Islam Kelantan.[115]

Selain daripada kajian akademik tentang politik negeri Kelantan yang diperintah PAS, apa yang menjadi tarikan ialah penulisan politik popular yang beredar di kalangan awam dan aktivis politik. Pelbagai tema sekitar politik Kelantan telah ditulis, antaranya budaya politik dalam masyarakat Kelantan ; kritik terhadap dasar pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan PAS Kelantan dan banyak lagi. Rata-rata penulisan politik yang popular seperti ini bersifat topikal dan berpolemik, dan bukan pula kajian mendalam dengan hujah-hujah yang berobjektif. Terkadang terdapat pengidolaan kepada tokoh-tokoh kepimpinan negeri seperti Dato Asri Muda[116] dan Tok Guru Nik Aziz,[117] termasuklah Tengku Razeleigh Hamzah.[118]

Dalam persaingan politik yang genting antara PAS dan UMNO, kita menyaksikan pelbagai penulisan yang menyokong dan menyerang parti lawan. Tentu saja ada penulisan yang umum tentang sejarah politik tradisional Kelantan,[119] perkembangan politik semasa,[120] dan darurat yang diisytihar di Kelantan sewaktu kemelut politik tahun 1977.[121]

Para pengamat politik, yang tentu tak terlepas dari ideologi politik masing-masing seolah-olah menulis sebagai wacana perlawanan kepada musuh politik mereka. Inilah yang kita dapati dari penulisan tentang politik Kelantan oleh Alias Muhammad dan Yahaya Ismail.[122] Alias Muhammad yang giat menulis tentang Kelantan telah banyak membicarakan sejarah politik Kelantan,[123] dinamika politik semasa,[124] permasalahan kemiskinan Kelantan di bawah PAS[125] dan banyak lagi. Manakala dari beberapa penulis yang cenderung pada Parti Islam yang memerintah seperti Mohd Sayuti Omar,[126] Tarmizi Mohd Jam,[127] Ahmad Lutfi Othman,[128] dan ramai lagi telah membicarakan politik Islam Kelantan.

 

Ketukangan dan Kesenian

Di saat perubahan sosial yang deras berlaku, usaha untuk merakam kebudayaan Kelantan dalam pengdokumentasian dan pengupasan amatlah penting. Seawalnya kita dapati kajian daripada para pengkaji kolonial dengan usaha mereka merakam objek-objek kebudayaan Kelantan baik secara umum,[129] ataupun khas berkenaan kepandaian menenung dan menghasilkan barangan perak tembaga.[130] Usaha mereka ini sebaiknya dilanjutkan kerana usaha dokumentasi adalah ikhtiar yang paling berharga sebelum objek-objek ketukangan ini lenyap, sehinggkan tiada diapresiasi oleh generasi masa hadapan.

Dari masa ke masa kita diketemukan dengan pelbagai kajian dan penulisan tentang kebudayaan Kelantan, walaupun kebanyakan penulisan perkenalan yang umum sifatnya betapa ia dapat memperkenal ia kepada pembaca baru.[131] Ini seharusnya dapat dikekalkan momentumnya kerana tentu saja banyak lagi yang tidak terdokumentasi dan dianalisis.
Kelantan yang terkenal dengan budaya ketukangan kayu, telah mendapat perhatian dalam beberapa kajian secara ilmiah mahupun separuh ilmiah.[132] Senibina rumah Kelantan juga sayugia diberikan perhatian, terlebih hari ini senibina tersebut sudah tidak lagi membentuk pola hiasan dalam banyak rumah-rumah Kelantan, akibat dari kos pertukangan dan bahan kayu yang tinggi, selain kecenderungan membina rumah batu yang dianggap lebih praktikal, murah malah berprestij.

Makanya sebelum banyak dari warisan senibina bangunan kayu rapuh dan pupus dimakan zaman, usaha mendokumentasi amatlah penting,[133] selain mengupas keunikan senibina Kelantan supaya kepandaian membina rumah-rumah seperti ini tidak pupus.[134] Antara senibina Kelantan yang menonjol ialah Masjid Kampung Laut yang telah mendapat perhatian pengkaji budaya[135] dan pengkaji senibina.[136] Selain beberapa bangunan istana yang dibina dengan senibina tradisional Melayu dan Barat, Masjid tertua di Kampung Laut memperlihat ciri senibina yang sayangnya tidak disambuti sebagai suatu pola senibina untuk masjid-masjid yang baru dibina di Kelantan. Kota Bahru sendiri, sebagai bandar yang bersejarah sayugia mendapat mendapat pemerhatian pemuliharaan dan perancangan pembandaran yang baik demi menjadikannya tersusun, bersih dan mesra dengan alam persekitarannya. [137]

Umumnya dan sayangnya, kita tidak mengetahui status industri dan kesenian ketukangan kayu ini, termasuklah juga ketukangan tembaga, moga-moga kepandaian ini belum terus pupus ditelan zaman. Malah buat masa ini belum terdapat kajian tentang ketukangan membuat kapal walaupun hiasan dan ukiran kayu pada perahu telah dibuat,[138[ sehingga mengundang persoalan sama ada kesenian ini masih berterusan ataupun telah terhapus sama sekali.

Suatu lagi ketukangan yang khasnya dipelopori oleh kaum wanita ialah kerja menenung kain songket dan batik. Ini dapat diperhatikan dalam bentuk estetika Melayu Islam yang melatarinya[139] ataupun ketukangan ini sebagai suatu kepandaian tempatan dan sumber mata pencarian kepada para penduduk setempat.

 

Komuniti  dan Pembauran Budaya

Sebagai sebuah negeri bermajoriti Melayu, Kelantan memiliki penduduk etnik komuniti Cina dan Siam, termasuk Orang Asal.[140] Terdapat beberapa kajian tentang masyarakat Siam di Kelantan yang rata-rata beragama Buddha[141] dengan segala macam budaya dan ritusnya[142] serta pandangan dunia politik mereka.[143] Menariknya hubungan penduduk majoriti dengan minoriti Siam Buddha.[144] Hubungan Melayu-Cina di Kelantan,[145] khasnya pembauran kebudayaan Cina Kelantan, mendapat perhatian kajian etnografi dalam konteks masyarakat multiethnik dan agama dalam sebuah negeri yang sering mendapat jolokan sebagai serambi Mekah.[146]

Kajian Teo Kok Seong tentang masyarakat Cina Peranakan di Kelantan memperlihatkan assimilasi kebudayaan yang berlaku, baik dalam bahasa,[147] kebudayaan dan interaksi sosial, [148] manakala Hanapi Dollah mengkaji assimilasi masyarakat Cina Kelantan.[149] Juga terdapat kajian berkenaan masyarakat India di Kelantan.[150]

Dialek Melayu Kelantan amat distingtif dan masih bertahan sehingga hari ini disaat adanya usaha pembakuan bahasa Melayu/bahasa Malaysia dalam sistem pendidikan dan media massa. Seawalnya kajian oleh Nik Safiah Karim,[151] diikuti dengan deretan kajian dari ilmu linguistik dan bahasa di pelbagai peringkat.[152] Termasuk di sini ialah kajian berkenaan dialek Kelantan yang juga terdapat di kalangan penduduk Cina.[153]

 

Kesenian dan Keupacaraan Tradisional

Sebagai sebuah peradaban, Kelantan kaya dengan seni persembahan dan permainan seperti Dikir Barat, Main Puteri, Makyong. Gasing, Golek Para, Wau, Wayang Kulit Melayu,[154] yang sesetengah darinya sudah boleh dikategori sebagai hampir pupus atas pelbagai sebab.[155] Termaklum dengan meningkatnya kesedaran Islam yang bergerak membasmi tahayul dan khurafat, beberapa persembahan atau keupacaraan sosial telah ditinggalkan secara sedar dalam masyarakat, mahupun yang diharamkan oleh pihak berkuasa negeri. Keupacaraan tradisional yang ada unsur-unsur pra-Islam seperti Mak Yong dan puja pantai ditolak dan diharamkan oleh pihak berkuasa atas sebab ia bercanggah dengan ajaran Islam.

Perlu dicatatkan di sini bahawa persembahan ritus ini mempunyai pertalian erat dengan perubatan tradisional Kelantan,[156] dan masih diamalkan di sesetengah orang-orang tua di kawasan pendalaman.[157] Terdapat juga kajian yang cuba menjelaskan dinamika sinkretisme yang berlangsung,[158] adapun ada yang mencatat ketegangan yang berlaku dengan Islam yang lebih formalis berdepan dengan tegas melarang perlestarian keupacaraan tertentu yang sering dikategorikan dalam kajian hari ini sebagai kesenian dan kebudayaan tradisional, betapapun keupacaraan seperti Mak Yong adalah bersifat ikhtiar pengobatan tradisional,[159] sepertinya jua dengan Main Puteri,[160] dan bukan pula persembahan kesenian kebudayaan yang sering dipamerkan hari ini.[161]

Apapun, hari ini Mak Yong telah diangkat menjadi salah satu warisan kebudyaan Malaysia.[162] Selain Mak yong, wayang kulit juga sebagai suatu seni persembahan telah mendapat banyak perhatian dari pengkaji [163] dari aspek penceritaannya hinggalah ke muziknya.[164] Peranan Pak Dalang juga telah dikaji.[165]

Di saat Kelantan kaya dengan penghasilan dan penciptaan kebudayaan, namun dalam beberapa tempat beberapa pemuliharaan dan perlestarian kebudayaan menjadi terpinggir disebabkan oleh ideologi dan kefahaman keagamaan yang tertentu. Pengharaman terhadap upacara makyong dan main puteri adalah contoh terbaik, yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam, termasuk dikir barat.

Namun di antara tiga persembahan ini, dikir barat[166] masih dapat bertahan bukan sahaja melalui proses pembaharuan[167] tetapi juga kerana ia dianggap tidak bercanggah dengan ajaran Islam,[168] kerana seni persembahan ini bersifat nyanyian rakyat dengan niat memberi pesan dan nasihat.[169] Walaupun di beberapa tempat pendalaman upacara Mak Yong masih diamalkan, tetapi di Kelantan sendiri secara umumnya ia telah ditinggalkan,[170] dan kalaupun ia dipersembahkan dalam bentuk teater tradisional tanpa ritus pemujaan, belum tentu ia mendapat sambutan.

Namun di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur, teater Makyong mendapat sambutan malah ianya menjadi salah satu bahagian dalam kurikulum pengajian seni tertentu seperti di ASWARA.

 

Perubahan Demografi dan Kesan Kebudayaan

Kota Bahru, sebuah bandar yang sederhana, tetapi giat dengan aktiviti ekonomi, dengan perniagaan kecil dan sederhana rata-rata dimiliki oleh pengusaha bumiputera. Wanita yang bergiat berniaga menunjukkan bahawa wanita Islam di Kelantan tidak didomestikasi sepertinya di beberapa masyarakat Islam yang konservatif, jauh lagi adanya segregasi tegar dalam masyarakat.

Tentu sahaja hari ini, Kota Bahru bisa disebut sebagai pusat kebudayaan Kelantan, namun ianya lebih kepada budaya yang terbentuk dan terlestari dalam sejarah yang telah berlalu. Kesinambungan budaya, antaranya budaya kesenian, ketukangan dan keupacaraan tertentu telah lama tiada malah jarang mengundang minat untuk dihidupkan semula. Sekiranya tiada penciptaan budaya yang baru, sedangkan budaya yang lama ditinggalkan atas sebab-sebab tertentu, makanya suatu masadepan budaya yang malap tentu saja akan terjadi.

Tentulah ini antara harapan para penggiat budaya di Kelantan. [171] Dan apabila disebut, dicergaskan kegiatan budaya, ia tentu saja bukan dibatasi pada kesenian persembahan, melainkan juga budaya penulisan dan pewacanaan intelektual. Sekiranya ini tidak hadir dalam denyut kehidupan di kota-kota dalam Kelantan, maka pembangunan masyarakat dan manusia dalam aspek ini tentu sekali akan terabai.

Dengan penghijrahan penduduk Kelantan ke kota-kota besar semakin meningkat dengan peluang pekerjaan di bandar-bandar utama serta mengecutkan perekonomian pertanian di pendesaan. Hari ini anak negeri Kelantan menjadi kelompok paling besar dalam kebanyakan institut pengajian tinggi di Malaysia, malah termasuk di luar negara. Tentu sahaja ini petanda baik. Tetapi adakah peningkatan ini juga akan dapat diterjemah kepada pembangunan Kelantan secara keseluruhan?

 

Masa Depan Hayat dan Penciptaan Budaya

Kita tentu maklum bahawa sesuatu kebudayaan itu tercipta dan berkembang oleh sebab pelbagai faktor. Antaranya ialah tampungan ekonomi yang membenarkan sumber yang diperlukan untuk mencipta dan memperhalusi sesuatu bentuk kebudayaan itu. Kedua adanya penaungan dari pihak pemerintahan ataupun sekurang-kurangnya ada sambutan dari rakyat terbanyak. Penaungan istana kepada seni ukiran dan perak tembaga adalah contoh yang baik. Apabila hilang minat pihak berkuasa terhadap kerjatangan seperti ini, makanya tidaklah ada minat dan sumber mengarah kepada kepandaian dan ketukangan tersebut.

Sekiranya kehidupan intelektual dan kebudayaan menjadi malap, serta berlaku brain drain yang berterusan dari Kelantan keluar ke kota-kota besar, maka suasana keintelektualan dan kebudayaan negeri Kelantan akan menjadi malap, teristimewa apabila konsep kebudayaan itu sendiri tidak mendapat perhatian dan keutamaan oleh para pentadbir negeri, sistem pendidikan dan warga Kelantan umumnya. Jangan sampai nanti tinggallah Kota Bahru dengan peninggalan sejarahnya, serta pasar-pasarnya yang giat dengan jual beli, tetapi tidak lagi menjadi kota yang vibrant dengan kegiatan keintelektualan dan kebudayaan dalam pelbagai segi dan seninya.

Tambah lagi sekiranya literasi kebudayaan menjadi parah di mana peribah sosio-ekonomi yang pesat tidak sama berjalan dengan kesedaran dan perancangan kebudayaan yang menyeluruh, maka apa yang terjadi adalah krisis kebudayaan, sama ada ia bisa saja menjadi lesu dan terkepil atau budaya yang berkembang menjadi jenis pastiche, dengan estetika dan fungsionalitas terpinggir.[172]

Begitupun kalau ada minat untuk memulihara dan melestarikan budaya, ia seharusnya tidak hanya ditumpukan sebagai sumber untuk menarik industri pelancongan semata. Membangunkan dan memilihara warisan budaya adalah penjaminan kepada hayat manusiawi dan hidup bertamadun, dan bangga dengan identiti dan tradisi kita, dan bukan pula kebangaaan untuk pameran, pemuziuman jauh lagi untuk tarikan pelancongan.

Pendek kata dari survei bibliografi ini menunjukkan bahwa kajian tentang masyarakat dan budaya Kelantan amatlah luas dan banyak lagi ruang yang belum diteroka sepenuhnya. Malah memungkinkan penulisan sebuah Ensiklopedia Kelantan, yang juga harus dapat memasukkan segala korpus ilmu dari pelbagai bidang termasuk dari alam flora dan fauna Kelantan.

Dari tinjauan ringkas tentang bibliografi berkenaan Kelantan, ada dua perkara yang dapat kita cermati. Pertama melihat kepada beberapa kecenderungan yang ada dalam mengkaji berkenaan masyarakat Kelantan, sekaligus mengajak kita memikirkan di mana yang menjadi tumpuan dan yang mana tidak dibangunkan. Malah perkara yang kedua ini lagi penting, yakni apakah yang sama sekali tidak terfikirkan dan tergarapkan dalam bidang kajian tentang Kelantan, dan mengapakah ia berlangsungan sedemikian rupa. Inilah yang menjadi cabaran kepada para pengkaji di masa akan datang.

Sekiranya sebuah ensiklopedia boleh diusahakan dalam perancangan jangka panjang, apa yang boleh diampuhkan buat masa ini ialah dengan melanjuti penerbitan yang sedia ada, yang selama ini telah dijalankan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dengan penerbitan bersiri Warisan Kelantan, serta lain-lain penerbitan. Tetapi penerbitan ini tidak sepatutnya sahaja berfokus kepada sejarah sosial, kebuduyaan and politik Kelantan masa lalu, melainkan memusatkan fokus kepada living history yang menghidupi sebuah living community di Kelantan, dengan mengundang penulisan dan kajian dari pelbagai multi-disiplin ilmu. Seperkara yang boleh ditampungi dalam masa jangka pendek ialah diusahakan sebuah reader, yakni buku bunga rampai berkenaan Kelantan dengan menyediakan cuplikan dari beberapa penulisan penting tentang Kelantan guna mendedahkannya kepada pembaca umum dan peminat/pengkaji tentang wacana dan sejarah Kelantan.


azhar-ibrahim

Dr. Azhar Ibrahim

Jabatan Pengajian Melayu,

National University Singapore (NUS)


 1. Zainab Awang Ngah, Kelantania di Perpustakaan Universiti Malaya. Kuala Lumpur : Perpustakaan Universiti Malaya , 1979.
 2. Shahril Talib, “Nineteenth century Kelantan : a Malay tributary state,” Jernal Antropologi dan Sosiologi, 9, 1981, h. 43-50 ; Phan-Ngam Gothamsan, “Some aspects of the political and economic systems of the nineteenth century northern Malay states : Kedah, Kelantan and Trengganu : a comparative view,” Journal of the Siam Society, 72(1/2) Jan/July 1984.
 3. Nik Muhammad Muhamad Salleh, British and Siamese relations with Kelantan, 1900-1910 Academic exercise – Dept. of History, University of Malaya, 1960.
 4. Dato’ H. L. (Mike), Wrigglesworth, The Japanese invasion of Kelantan in 1941. Kuala Lumpur : H. L. Wrigglesworth, 1991 ; Mejar Mohammad Qayum Bin A. Badaruddin, Jejak-jejak Jepun : Pertempuran di Kota Bharu. Kuala Lumpur : Media Satria, 2008.
 5. A. Aziz Deraman (peny), Peradaban Melayu Timur Laut : memperkasakan warisan persuratan Melayu : Kolokium Peradaban Melayu Kawasan Timur Laut ke-3. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010 ; Haji Abdul Halim Bashah, Raja Campa & Dinasti Jembal dalam Patani Besar : Patani, Kelantan & Terengganu. Kubang Kerian, Kelantan : Pustaka Reka, 1994.
 6. Abdullah bin Mohammad ( Nakula ), “Sejarah Awal Sriwijaya dan Hubungannya dengan Kelantan,” dlm Omar Farouk Bajunid (ed.) Esei-esei Budaya dan Sejarah Kelantan. Kuala Lumpur: Asrama Za’ba Universiti Malaya, 1989.
 7. Christopher Anderson Airriess, Kuala settlements on the east coast of Peninsular Malaysia: site and situation. Thesis (Ph.D.)–Louisiana State University, 1984.
 8. Adi Haji Taha, Archaeology of Ulu Kelantan. Kuala Lumpur : Dept of Museums Malaysia, Ministry of Culture, Arts and Heritage Malaysia, 2007 ; Kelantan dalam perspektif arkeologi : satu kumpulan esei = Kelantan in archaeological perspectives : a collection of essays Kota Bharu, Kelantan : Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1986.
 9. Khoo Kay Kim (ed.) Beberapa Aspek Warisan Kelantan. Kota Bahru: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1982.
 10. Robert L Winzeler, Malay religion, society and politics in Kelantan Thesis (Ph.D.)–University of Chicago, 1970.
 11. Raymond Firth, Malay Fishermen : their peasant economy. London: Routledge & K. Paul, 1966.
 12. Rosemary Firth, Housekeeping among Malay peasants. London : Athlone P. ; New York , Humanities, 1966.
 13. Roland Werner, Royal healer : the legacy of Nik Abdul Rahman bin Hj. Nik Dir of Kelantan. Kuala Lumpur, Malaysia : University of Malaya Press, 2002.
 14. Clive S Kessler, Islam and politics in a Malay State, Kelantan, 1838-1969. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1978.
 15. Manning Nash, Peasant citizens: politics, religion, and modernization in Kelantan, Malaysia. Athens Ohio University, Center for International Studies 1974.
 16. Douglas Alan Raybeck, The Semantic Differential and Kelantanese Malay Values: A Methodological Innovation in the Study of Social and Cultural Values. PhD Thesis Cornell University, 1975.
 17. Barbara Ann Stein Wright, Wayang Siam, an ethnographic study of the Malay shadow play of Kelantan. Thesis (Ph.D.) – Yale University, 1980.
 18. Patricia Ann Matusky, Music in the Malay Shadow Puppet Theater Vols I and II PhD Thesis, University of Michigan, 1980.
 19. Amin Sweeney, Malay word music : a celebration of oral creativity Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan, Malaysia, 1994 ; Malay shadow puppets : the Wayang Siam of Kelantan London : Published for the Trustees of the British Museum by British Museum Publications, 1980.
 20. William Roff (ed.) Kelantan; religion, society, and politics in a Malay state. Kuala Lumpur , Oxford University Press, 1974.
 21. Robert L Winzeler, Ethnic relations in Kelantan : a study of the Chinese and Thai as ethnic minorities in a Malay state New York : Oxford University Press, 1985.
 22. Roger Gordon Kershaw, The Thais of Kelantan : a socio-political study of an ethnic outpost. PhD Thesis University of London, 1969.
 23. Tsubouchi Yoshihiro, One Malay village : a thirty-year community study. Translated by Peter Hawkes. Kyoto : Kyoto University Press ; Melbourne : Trans Pacific Press, 2001.
 24. Kesultanan Melayu Kelantan. Penyelenggara, Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.
 25. Abdul Rahman al-Ahmadi, “Ibnu Batutah Pernah Singgah di Kuala Krai, Kelantan,” dlm Nik Safiah Karim & Wan Abdul Kadir Yusuf, (ed.) Kelantan dalam Perspektif Sosio-Budaya: Satu Kumpulan Esei. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1985.
 26. J. W. Cushman & A. C. Milner, “Eighteenth and Nineteenth Century Chinese Accounts of the Malay Peninsula,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 52, No. 1 (235)(1979), h. 1-56.
 27. Siri Neng Buah, “Phongsawadan Kelantan: Satu Kajian Teks,” dlm A. Aziz Deraman (peny), Peradaban Melayu Timur Laut : memperkasakan warisan persuratan Melayu : Kolokium Peradaban Melayu Kawasan Timur Laut ke-3. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010.
 28. Hugh Clifford, Report of an expedition into Trengganu and Kelantan in 1895.Kuala Lumpur : MBRAS, 1992.
 29. Kumpulan makalah dan kajian mereka dapat kita rujuk dalam William Roff (ed.) Kelantan; religion, society, and politics in a Malay state. Kuala Lumpur , Oxford University Press, 1974.
 30. Munshi Abdullah, Kesah pelajaran Abdoellah bin Abdelkadir Moensji dari Singapoera sampai ka Negeri Kalantan. Tersalin soeratannja oleh R. Brons Middel. Leiden : E. J. Brill, 1893.
 31. Mohd. Taib Osman, Hikayat Seri Kelantan : sa-buah naskhah tulisan tangan dari Kelantan. Thesis (M.A.)–Dept. of Malay Studies, University of Malaya, 1961.
 32. Zahir Ahmad, Riwayat Kelantan : analisis teks, interteks dan konteks Thesis (Ph.D.)–Fakulti Sastera & Sains Sosial, Universiti Malaya, 1997.
 33. Kassim Ahmad,Sha’ir musuh Kelantan : sebuah naskah asli, diselenggarakan dengan pengenalan dan anotasi Thesis (M.A.) – Dept. of Malay Studies, University of Malaya, 1961.
 34. Cyril Skinner, The Kelantan Civil War in 1839. Singapore : Printed for the MBRAS by Malaysia Printers, 1965.
 35. Nik Mohammed Nik Mohd. Salleh, “Manuskrip Melayu dari Kelantan : satu tinjauan awal,” Jurnal Filologi Melayu, 1 , 1992, h. 50-95.
 36. Robert Leslie Ratnasingam Kelantan 1890-1939 : government in transition Thesis (M.A.) – Dept. of History, University of Malaya, 1973 ; Chan Su Ming, Kelantan and Trengganu, 1909-1938 : a study of British influence in these states Academic exercise – Dept. of History, University of Malaya, 1961.
 37. Sa’ad Shukri bin Haji Muda Detik-detik sejarah Kelantan. Dengan pembaharuan dan tambahan oleh Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh ; dan dengan sumbangan oleh Abdul Rahman Al-Ahmadi Kota Bharu : Pustaka Aman Press, 1971.
 38. Shahril Talib, A History of Kelantan 1890-1940. Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society , 1995.
 39. Jalil Haji Noor. Tok Janggot pahlawan Kelantan. Singapura: Pustaka Nasional, 1966 ; Abdul Latip Talib, Tok Janggut. Batu Caves, Selangor : PTS Litera Utama, 2010.
 40. Nik Anuar Nik Mahmud, Tok Janggut : pejuang atau penderhaka? Bangi: Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999.
 41. Cheah Boon Kheng, To’ Janggut : legends, histories, and perceptions of the 1915 rebellion in Kelantan Singapore : Singapore University Press, 2006 ; Tan Ban Tiek “Tok Janggut Rising of 1915 : a reinterpretation,” Kelantan Planters’ Association Year Book, 1983, h. 94-105
 42. Nik Haslinda Nik Hussain, “Gerakan tentangan di Kelantan, 1915,” dlm. Ishak Saat, Mohd. Akbal Abdullah (ed.) Isu-isu terpilih dalam sejarah politik dan perjuangan : sumbangsih kepada Profesor Madya Dr. Mohd. Isa Othman. Batu Pahat, Johor Darul Ta’zim : Penerbit UTHM, 2010.
 43. Abdullah b. Mohamed (Nakula), Keturunan raja-raja Kelantan dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Kota Bharu, Kelantan : Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1981.
 44. Sultan Ismail Petra of Kelantan : dethroning of a Malay ruler : an authorised biographical account narrated by Tengku Muhammad Fakhry to the author . Prof. Salleh Buang. Kota Bharu : Voice of Generation, 2012.
 45. Leslie Ratnasingam Robert, “The Duff Syndicate in Kelantan 1900-1902,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 45, No. 1 (221)(Jan 1972), h. 81-110
 46. Nik Haslinda Nik Hussain, Pentadbiran kolonial dan isu pemilikan tanah di Kelantan, 1881-1941. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2011.
 47. Amarjit Kaur & Shahril Talib, “Extractive-colonial economy and the peasantry : Ulu Kelantan 1900-40,” Review of Indonesian and Malayan Affairs, 15(2), 1981, h. 32-91
 48. Abdul Razak Mahmud, MAIK : peranannya dalam bidang keagamaan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010.
 49. Ramli Haji Ahmad & Che Zaharah Che Hassan, “Pengasuh” dlm Lembaran akhbar Melayu. Kuala Lumpur : Persatuan Sajarah Malaysia, 1980.
 50. Hanafi Dollah, Formasi sosial Melayu pra-kapitalis : Negeri Kelantan dalam abad ke-19. Bangi: Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.
 51. Shahril Talib, “Voices from the Kelantan Desa 1900-1940,” Modern Asian Studies, 17, 2, 1983, h. 177-195
 52. Ishak Shari, Pembangunan dan kemunduran : perubahan ekonomi luar bandar di Kelantan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.
 53. Syed Husin Ali, Poverty and landlessness in Kelantan, Malaysia. Saarbrucken, Germany : Verlag Breitenbach, 1983.
 54. Ishak Shari , Ekonomi nelayan : pengumpulan modal, perubahan teknologi dan pembezaan ekonomi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
 55. Rokiah Talib, Politik dan isu ekonomi di Kelantan : satu kajian sosio ekonomi Petaling Jaya: Gateway Publishing , 1994.
 56. Halim Hj. Salleh, Bureaucrats, petty bourgeois and townsmen : an observation on status identification in Kota Bharu. Clayton, Vic.: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1981.
 57. Nik Zainab Haji Karim, “Peranan dan Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Melayu Kelantan,” dlm Nik Safiah Karim & Wan Abdul Kadir Yusuf, (ed.) Kelantan dalam Perspektif Sosio-Budaya: Satu Kumpulan Esei. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1985.
 58. Haryati Hasan, “Malay women and prostitution in Kota Bharu, Kelantan, 1950s-1970s,” Malaysian Branch Royal Asiatic Society, 78 1 Jun 2005, h. 97-120.
 59. Ahmad bin Mat Sin, Migrasi tenaga kerja luar bandar Kelantan ke Singapura : satu kes kajian mengenai penduduk di Kampung To’Uban, Pasir Mas, Kelantan. Case Studies Perpustakaan Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1983.
 60. Abdullah al-Qari, Kelantan Serambi Mekah di Zaman Tuk Kenali. Kota Bahru: Pustaka ASA, 1988.
 61. Muhammad Ali, “Transmission of Islamic knowledge in Kelantan,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 79 (2) Dec 2006, h. 39-58
 62. Rosni bte Ahmad, Sekolah agama di Kelantan 1935 hingga 1940 : masalah persaingan dengan sekolah Melayu. Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia, 1983.
 63. Abdullah Taib, “The place of Islamic religious education in Malay society with special reference to Kelantan,” Akademika: journal of humanities and social sciences, 2, Jan 1973, h. 29-45 ; Abdullah Taib, Islamic religious education in Kelantan : (a study of its nature organization, development and decline in a Malay Society) Monash University Library, Clayton, Vic., 1990.
 64. Robert Winzeler, “Traditional Islamic Schools in Kelantan,” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 48, No. 1 (227)(1975), h. 91-103
 65. Asiah Binti Ali Peranan ulama’ dalam bidang pendidikan islan di negeri Kelantan : suatu kajian khusus di antara tahun 1940 hingga 1990. Thesis (M.Usuluddin)–Jabatan Sejarah Ddan Tamadun, Bahagian Pengajian Ululuddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2001.
 66. Alias Mohamed, “Kebangkitan ulamak-ulamak Kelantan,” Jernal Sejarah Universiti Malaya, 15, 1977/1978, h. 41-50.
 67. Alias Mohd Noor, Tokoh-tokoh ulamak Kelantan Darul Naim . Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2000.
 68. W Mohd Azam Mohd Amin, “Reforming Sufism in Malaya: The teachings of Tuan Tabal and his followers,” Intellectual Discourse, Volume 21, Issue 1, 2013.
 69. Hanafi Bin Mohamed, Tok Kenali :ketokohan, sumbangan dan pengaruh keilmuannya di Kelantan. Thesis (Sarjana Usuluddin)–Bahagian Pengajian Usuluddin Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2002.
 70. Abdul Rahman Al-Ahmadi, Tokoh dan pokok pemikiran Tok Kenali. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1983.
 71. Abdullah al-Qari Hj Salleh, Tuk Kenali : penggerak ummah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka ; 2009.
 72. Wan Mazwati Wan Yusoff, “Tok Kenali (Muhammad Yusof bin Ahmad), modernisation of the pondok, “ dlm Rosnani Hashim (ed.) Reclaiming the conversation : Islamic intellectual tradition in the Malay Archipelago Kuala Lumpur : The Other Press, 2010.
 73. Abdullah al-Qari Hj Salleh, Cerpen-cerpen ilmuwan warisan Tuk Kenali. Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publishers, 2001.
 74. Nik Abdul Aziz Nik Hassan, Islam di Kelantan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1983.
 75. Abdul Hayei bin Abdul Sukor , Sumbangan Shah Waliyullah al-Dihlawi kepada ilmu Hadith dan pengaruhnya di Kelantan. Thesis (Ph.D.)–Fakulti Sastera & Sains Sosial, Universiti Malaya, 1988
 76. Pauzi Haji Awang Tariqah Ahmadiyyah : history and development. Edited by Abdul Karim Ali. Petaling Jaya : Persatuan Ulama Malaysia : Intel Multimedia and Publication, 2001.
 77. Nik Abdul Aziz Nik Hassan, “Perbahasan Tentang Jilatan Anjing: Suatu Perhatian,” dlm. Islam di Kelantan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1983.
 78. William R, Roff, “Whence cometh the law? : dog saliva in Kelantan, 1937,” Comparative Studies in Society and History, 25, 1983, h. 323-338
 79. Abdullah Zaidi Hassan, “Kelantan sebagai perbendaharaan ilmu perladungan kepandaian : tinjauan awal berdasarkan kandungan Majalah Pengasuh 1918-1923,” Peradaban Melayu Timur Laut :memperkasakan warisan persuratan Melayu, penyusun A. Aziz Deraman. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010, h. 145-39.
 80. Abdullah Alwi Haji Hassan, “The Development of Islamic Education in Kelantan,” dlm Khoo Kay Kim, (ed.) Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, 1980.
 81. Abdullah Alghanim, Religious movement and economic and social development : Islamic government experience in Kelantan State, Malaysia. Thesis (Ph.D.)–Northern Illinois University, 2002.
 82. Abdullah Alawi Haji Hasan, Development of administration of Islamic law in Kelantan. Thesis (M.Phil.) – University of Kent at Canterbury, 1979.
 83. Mohammad Hashim Kamali, Punishment in Islamic law : an enquiry into the Hudud Bill of Kelantan. Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2000.
 84. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad , Islamic law in Southeast Asia : a study of its application in Kelantan and Aceh. Bangkok: Asian Muslim Action Network ; Chiang Mai: Silkworm Books, 2009.
 85. Contohnya, Salah faham terhadap hadith : satu penjelasan oleh Panel Penyelidik Hadith Majlis Ugama Islam Kelantan Kota Bharu: Majlis Ugama Islam Kelantan, 1986.
 86. Abdul Rahman al-Ahmadi, Abdul Kadir Adabi dan Assad Shukri: Suatu Perbandingan. KL: DBP, 2004.
 87. Zulkapli Abdul Ghani., Abdul Kadir Adabi : pemikiran ekonomi dan pendidikan, 1920-1944 Dissertation (M.A. (Msian. Hist.)– Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2007.
 88. Abdul Kamal Ahmad. Acuman mahkota : suatu pembicaraan tentang struktur penceritanya. Academic exercise (B.A.) – Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1984 ; Lokman Mohamed. Perwatakan dalam Melati Kota Bharu. Academic exercise (B.A.) — Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1990.
 89. Abdul Hamid Othman. Intelijensia Melayu di dalam beberapa kegiatan sosial di Kota Bharu di antara tahun2 1900an hingga 1945. Academic exercise (B.A.) — Jabatan Pengajian Melayu, Univesiti Malaya, 1972.
 90. Alias Muhammad, Intelijensia Melayu Kelantan. Kota Bharu, Kelantan : Mohd. Nawi Book Store, 1977
 91. Menarik diperhatikan esei-esei beliau, antaranya: Asas pemikiran kebudayaan Malaysia KL: DBP, 2005 ; Intelektualisme Budaya. KL: DBP, 2005.
 92. Che Husna Azhari Melor in perspective. Bangi, Selangor : Furada Publishing, 1993; Che Husna Azhari. Kelantan tales : an anthology of short stories. Furada Publishing House, Bangi, 1992.
 93. Mohd Affandi Hassan, Ungku Maimunah Mohd. Tahir, Mohd. Zariat Abdul Rani. Gagasan persuratan baru : pengenalan dan penerapan. Bangi : Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008.
 94. Mohamad bin Mahmud, “Percetakan dan Penerbitan Buku Melayu di Kelantan ( 1901-1975) dlm Abdul Razak Mahmud et.al. Bunga Rampai Persuratan Melayu Wilayah Timur: Sejarah, Pemikiran dan Karya. Kota Bahru: Pustaka Aman Press, 2009.
 95. Rujuk, 10 cherpen pilehan : hasil karya tokoh2 sastera, cherpenis, nobelis yang terkenal dari Timor Tengah. DiMelayukan oleh Mohd. Fauzi bin Haji Awang. Kota Bahru : Pustaka Aman Press, 1966.
 96. Yusoff Zaki Yacob, Prinsip² ilmu masharakat = Principles of sociology . Kota Bahru: Pustaka Dian Press, 1964.
 97. Mohd Affandi Hassan, Perkembangan Kesusasteraan Melayu di Kelantan Selepas Perang Dunia Kedua., Tesis Sarjana Muda, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1967 ( unpublished ).
 98. A Wahab Ali, “Perkumpulan-perkumpulan Penulis Kelantan Sehingga Awal Merdeka dan Sumbangannya Dalam Kesusasteraan Melayu Moden,” Nik Safiah Karim & Wan Abdul Kadir Yusuf, (ed.) Kelantan dalam Perspektif Sosio-Budaya: Satu Kumpulan Esei. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1985.
 99. Hashim Awang, “Perkembangan kesusteraan dan penulisan Melayu di Kelantan sejak akhir abad ke-19 : satu tafsiran,” Malaysia dari Segi Sejarah. 12, 1983, h. 120-127
 100. Abdullah Tahir, “Kemunculan dan Kegiatan Penulis-penulis Kreatif Kelantan Sejak Sebelum Perang Hingga Kini,” dlm Nik Safiah Karim & Wan Abdul Kadir Yusuf, (ed.) Kelantan dalam Perspektif Sosio-Budaya: Satu Kumpulan Esei. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1985.
 101. Abdul Rahman Al-Ahmadi, “Kelantan sebagai Pusat Kesusasteraan Melayu yang Ulung,” Dewan Bahasa, Dec, 1972
 102. Abdul Rahman al-Ahmadi, “Abdul Kadir Adabi (1901-1944) Hidup dan Perjuangannya,” dlm Abdul Razak Mahmud et.al. Bunga Rampai Persuratan Melayu Wilayah Timur: Sejarah, Pemikiran dan Karya. Kota Bahru: Pustaka Aman Press, 2009.
 103. Pemikiran Sasterawan Negara S.Othman Kelantan. KL: DBP, 2012.
 104. Asmadi Yakob & Mustaffa Abdullah, Yusoff Zaky Yacob, Dia yang Tak Kunjung Padam. KL:DBP, 2011. ; Rosley Hamid, Dato’ Yusuff Zaky Hj Yacob sebagai pengarang ulama Kelantan. Thesis (M.Sc.)–Universiti Sains Malaysia, 2011.
 105. Selain dua penulisan beliau yang telah disebut dalam makalah ini, beliau juga telah menulis dua karya berikut: Abdullah bin Mohammad ( Nakula ), Bentuk-bentuk bangunan masjid : kunci memahami kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Malaysia, 1978 ; Abdullah bin Mohammad ( Nakula ), Falsafah dan pemikiran orang-orang Melayu : hubungannya dengan Islam dan kesenian. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 1980.
 106. Che Hassan Che Yusoff, Pemerintahan PAS di Kelantan 1959-1978 : kekuatan, kemelut dan kejatuhan. Universiti Sains Malaysia Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh – Dissertation, 2013.
 107. Nik Abdul Aziz Nik Mat, Kelantan : universiti politik terbuka. Nilam Puri: Maahad ad-Dakwah Wal-Imamah, 1995.
 108. Mohd. Agil Awang. Perkembangan Parti Islam Se Malaysia (PAS) Kelantan 1952-1969. Academic exercise–Fakulti Sastera & Sains Sosial, University Malaya, 1977.
 109. Mohd Ali Kamarudin, Penaungan dalam kepemimpinan politik Melayu : UMNO Kelantan 1946-1990. Thesis (Ph.D.)–Institut Pengajian Tinggi, Universiti Malaya, 1998.
 110. Mohd. Ali Kamarudin, Penaungan dalam kepimpinan politik Melayu UMNO Kelantan 1946-90 Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2004.
 111. Mohammad Agus Yusoff, Perkembangan dan perubahan sosio-politik Kelantan, 1955-1995. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia, 1995.
 112. Farish A Noor, The localization of Islamist discourse in the tafsir of Tuan Gurur Nik Aziz Nik Mat, Murshid’ul Am of PAS,” dlm Hooker, Virginia , Norani Othman (eds.) Malaysia : Islam, society and politics. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2003, h. 195-235
 113. Muhammad Syukri Salleh, “ Establishing an Islamic state : ideals and realities in the state of Kelantan, Malaysia,” Southeast Asian Studies, 37, 2, 1999, h. 235-256
 114. Muhammad Syukri Salleh, “Political economy of Islamic development : a comparative analysis of Kelantan and Terengganu, “ dlm Gosh, B. N ed. Political economy of development in Malaysia. Kuala Lumpur : Utusan Publications, 1999, h. 177-209
 115. Contohnya, Loi Wee Nee “Membangun bersama Islam” : a case study of Kelantan (1990-1995) Academic exercise–Dept. of Southeast Asian Studies Programme, Faculty of Arts & Social Sciences, National University of Singapore, 1996.
 116. Memoir politik Asri : meniti arus. Kata pengantar oleh Wan Hashim Wan Teh Bangi, Selangor : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1993.
 117. Shaharir bin Mohamad Zain, Kepemimpinan Tok Guru Nik Aziz : mengikut pandangan sarjana kepemimpinan besar sepanjang zaman. Kuala Lumpur : Kaab Enterprise, 2011 ; Habibul Izzah Ahmad, Tok guru : sebuah biografi awal. Kota Bharu, Kelantan Darul Naim : Pemikiran Tok Guru Sdn. Bhd., 2014.
 118. Ranjit Gill, Razaleigh : an unending quest. Edited by Evelyn Gill. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1986.
 119. Rahmat bin Saripan, Perkembangan politik Melayu tradisional Kelantan, 1776-1842. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1979.
 120. Halim Mahmood, Gelora politik Kelantan. Kuala Lumpur: Tinta Enterprise , 1993.
 121. Ariff Budiman Tahir, Politik darurat. Kuala Lumpur : El-Ekhwan Enterprise, 1978.
 122. Yahaya Ismail, Bulan purnama gerhana diKelantan : satu analisa politik Kelantan. Lumpur: Dinamika Kreatif, 1978 ; Yahaya Ismail, Krisis politik Kelantan. Dinamika Kreatif, Kuala Lumpur, 1977.
 123. Alias Muhammad, Kelantan : politik dan dilemma pembangunan. Kuala Lumpur: Utusan Melayu, 1975.
 124. Alias Mohamad, Gerakan sosial & politik Kelantan. Kuala Lumpur: Insular Pub., 1984.
 125. Alias Mohamed, Kelantan under PAS: the problems of land development and corruption. Kuala Lumpur: Insular Publishing House, 1983.
 126. Mohd. Sayuti Omar. Dilema politik Kelantan : mampukah BN gugat Angkatan? Kuala Lumpur : Tinta Merah, 1994.
 127. Tarmizi Mohd Jam ed, Pilihanraya umum 1995 : hudud PAS, senjata membaham empayar UMNO. Batu Caves, Selangor : An-Nahli Enterprise, 1995.
 128. Ahmad Lutfi Othman, Mampukah Tok Guru pertahan Kelantan? : Iimplikasi Ku Li sertai UMNO. Batu Caves, Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pemuda, 1996.
 129. Mubin Sheppard, A royal pleasure ground : Malay decorative arts and pastimes Singapore : Oxford University Press, 1986.
 130. A.H, Hill, “Kelantan Silverwork,” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 24, No. 1 (154) (February, 1951), h. 99-108 ; J M Gullick, “A Survey of the Malay Weavers and Silversmiths in Kelantan in 1951,” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, ol. 25, No. 1 (158) (August, 1952), h. 134-148
 131. Muhammad Kassim Haji Ali, “The legacy of Kelantan silver,” Ikhtisas : the Professionals 3 2 1985, h. 54-56
 132. Farish A. Noor and Eddin Khoo, Spirit of wood : the art of Malay woodcarving : works by master carvers from Kelantan, Terengganu and Pattani. Hong Kong : Periplus, 2003.
 133. Muhammad Afandi Yahya, Simbolisme dalam seni bina rumah Melayu Kelantan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
 134. Nangkula Utaberta & Abubakar Azreena, “Evaluating Ornamentation of Twelve Pillared House in Kelantan dan Terengganu,” Journal of Environmental Science and Technology, 7, 4 , 2014, h. 236-244
 135. Abd. Rahman Al-Ahmadi, Sejarah Masjid Kampung Laut . Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1978.
 136. Ahmad Sanusi Hassan & Mohd Syafik Ahmad Nawawi, “Malay Architectural Heritage on Timber Construction Technique of the Traditional Kampung Laut Old Mosque, Malaysia,” Asian Social Science,10.8 (Apr 2014): h. 230-240.
 137. Tan Kim Liap, Pembangunan dan pemuliharaan Kota Bharu, Kelantan : ke arah bandar mampan. Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia, 2000.
 138. Paul J Coatalen, The Decorated Boats of Kelantan. Penang: Penerbit USM, 1982.
 139. Mohd. Anwar Omar Din, “Kain tenunan Melayu Kelantan : suatu sumbangan pengaruh Islam di dalam keperibadian Melayu, Purba, 9, 1990, h. 101-108.
 140. Alberto Gomes, Modernity and Malaysia : settling the Menraq forest nomads Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2007.
 141. Mohamed Yusoff Ismail, Buddhism and ethnicity: social organization in a Buddhist temple in Kelantan. Singapore : Social Issues in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, 1993.
 142. Irving Chan Johnson, Sacred steps : the Nuuraa as a magical practitioner in the Kelantanese Thai culture region. Academic exercise–Dept. of Southeast Asian Studies Programme, Faculty of Arts & Social Sciences, National University of Singapore, 1996.
 143. Irving Chan Johnson, The people with two kings: Space, history, and mobility in a Malaysian Thai community. PhD Thesis Harvard University, 2004.
 144. Zuriati Mohd Rashid Ma & Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, “Social Interaction Among Muslims and Buddhists in Kampung Tendong, Pasir Mas, Kelantan, Malaysia,” International Journal of Business and Social Science, 2,1, Jan 2011.
 145. Raybeck, D. “Ethnicity and accommodation: Malay-Chinese relation in Kelantan, Malaysia,” Ethnic Groups, 3, 1980, h. 241-268
 146. Irving Chan Johson, The Buddha on Mecca’s verandah : encounters, mobilities, and histories along the Malaysian-Thai border. Seattle : University of Washington Press, 2012.
 147. Teo Kok Seong, The Peranakan Chinese of Kelantan : a study of culture, language and communication of an assimilated group in Malaysia. London : ASEAN Academic Press, 2003.
 148. Sathian Mala Rajo & Ngeow Yeok Meng, “Essentialising Ethnic and State Identities: Strategic Adaptations of Ethnic Chinese in Kelantan, Malaysia,” Asian Studies Review38.3Sept, 2014.
 149. Hanapi Dollah, Asimilasi budaya : kajian kes komuniti Cina di Kelantan Monograf Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia , 12 Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986.
 150. Govindasamy Kannan, Sejarah dan sosiobudaya komuniti india di Kelantan : kajian kes di daerah Kuala Krai, 1911-1970-an . Thesis (M.A.)–Universiti Sains Malaysia, 2011.
 151. Nik Safiah binti Haji Abdul Karim, Loghat Melayu Kelantan : suatu cherakinan kajibunyi bahasa. Thesis (M.A.) — University of Malaya, 1965.
 152. Contohnya, Abdul Halim Mahmood, Sintaksis dialek Kelantan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
 153. Teo Kok Seong, A sociolinguistic description of the Peranakan Chinese of Kelantan, Malaysia. Thesis (Ph.D.)–University of California at Berkeley, 1993.
 154. Omar Farouk Bajunid (ed.) Esei-esei Budaya dan Sejarah Kelantan. Kuala Lumpur: Asrama Za’ba Universiti Malaya, 1989.
 155. Hashim Awang A R, “Permainan tradisi Kelantan : semakin luput ditelan zaman,” Dewan Budaya, 9(6), Jun 1987, h. 33-36.
 156. Ibrahim bin Mat Diah, Pengubatan cara tradisional dikalangan masyarakat Melayu Kelantan. Pusat Pengajian Ilmu Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, 1988 ; Raihan bt Haji Sulaiman @ Sulaiman Palestin, Perubatan tradisional di dalam konteks teater ritual di Kelantan : Main Puteri, Bageh dan Main Puteri Mak Yong. Thesis (M.A.)–Universiti Sains Malaysia, 1999.
 157. Zabidah binti Ismail, The utilization of modern and traditional medicines by rural elderly Malays in Pahang and Kelantan. Siri laporan penyelidikan (Universiti Sains Malaysia. Pusat Pengajian Sains Perubatan). 2002.
 158. Hanapi Dollah, “Kepercayaan pra-Islam tani Melayu di Kelantan : dialog budaya antara raja dengan tani,” Sari, 10, Jul 1992, h. 35-44.
 159. Patricia Ann Hardwick, Stories of the wind: The role of Mak Yong in Shamanistic healing in Kelantan, Malaysia. PhD Thesis Department of Anthropology, Indiana University,2009.
 160. Hashim Awang A R & Zaleha Abu Hassan, “Main Peteri: Suatu Teknik Etnopsikoterapi Masyarakat Melayu di Kelantan,” dlm Nik Safiah Karim & Wan Abdul Kadir Yusuf, (ed.) Kelantan dalam Perspektif Sosio-Budaya: Satu Kumpulan Esei. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1985.
 161. Ghulam-Sarwar Yousof, The Kelantan Mak Yong dance theatre : a study of performance structure Thesis (Ph.D.)–University of Hawaii, 1976.
 162. Makyung, the mystical heritage of Malaysia. Compiled by Rahimidin Zahari, Sutung Umar Rs., et al. ; translated by Cecelia Alphonsus Kuala Lumpur : Malaysian National Institute of Translation, 2011.
 163. Nik Mohamed Amin bin Nik Abu Bakar, Wayang kulit Kelantan. Academic exercise–Dept. of Malay Studies, University of Malaya, 1961.
 164. Patricia Matusky & Hamzah Awang Amat Muzik wayang kulit Kelantan Pulau Pinang : The Asian Centre, 1998.
 165. Barbara S. Wright, “The role of the dalang in Kelantanese Malay society,” dlm Sharon A. Carstens (ed.) Cultural identity in northern peninsular Malaysia Athens, Ohio : Ohio University Center for Internationa l Studies, Center for Southeast Asian Studies, 1986.
 166. Mohamad Fauzi Yunus, “Dikir barat : satu tinjauan awal,” Purba, 9, 1990, h. 79-99.
 167. Raja Iskandar Bin Raja Halid,“Modernizing Tradition, The Media and Dikir Barat of Kelantan,” Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, Vol, 20 Issue 1, May 2014.
 168. Brennan, C. “Religion, Cultural Identity, and Kelantan’s Dikir Barat”.The Australian Journal of Anthropology, 2001, 12:3, h. 302-311.
 169. Azmi Mohd Nasir. “Aspek Nasihat Dalam Dikir Barat”, Warisan Kelantan XXV Kuala Lumpur: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2006 pp. 159-176 ; Ahmad Fathi Ibrahim, “Karut dan Tukang Karut Dalam Persembahan Dikir Barat”. Warisan Kelantan XXI Kuala Lumpur: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2007 h. 94-115.
 170. Patricia A. Hardwick, “Embodying the divine and the body politic : mak yong performance in rural Kelantan, Malaysia ,” dlm Timothy P. Daniels (ed.) Performance, popular culture, and piety in Muslim Southeast Asia New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2013.
 171. Sutung Umar RS, “Kota budaya : harapan para seniman Kelantan,” Dewan Budaya Sept 19 (9 ), 1991, h.4.
 172. Nasir, M. R. B. M, A study of the Kelantan Malay cultural landscape: recent trends and future prospect. University of Sheffield (United Kingdom), 2011.
Advertisements